ปรับลดราคาช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19
ไม่คิดค่าจอดรถ | เงินสดหายจ่ายคืนเต็ม
ไม่จำกัดกิโลเมตร พื้นที่ จำนวนงานวิ่ง
พนักงานวิ่งไม่ทัน | บริษัทจัดคนเสริมฟรี
ลูกค้าใหม่รับส่วนลดทันทีไม่มีเงื่อนไข 24,000
พนักงานย้ายสังกัดพร้อมลูกค้ารับ 12,000

           “KSL” เป็นผู้ให้บริการรับส่งเอกสารแบบประจำแก่ลูกค้าทุกประเภท ซึ่งได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนทั่วไปทั้งบริษัท มหาชน จำกัดและบริษัท จำกัด นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงธนาคารและอื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล

        บริษัทและทีมงานมีประสบการณ์ 20 ปี การันตีคุณภาพและความมั่นคง มีประสบการณ์ในงานรับ-ส่งเอกสารทุกรูปแบบ เราเน้นภาพลักษณ์ ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และความลับของลูกค้าเป็นสำคัญ และกล้ารับประกันความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเรา เราให้บริการในทุกรูปแบบการจ้างของลูกค้า อาทิ จ้างใหม่ เปลี่ยนระบบ จ้างแทนคนเก่า เอาท์ซอสเดิมหมดสัญญา ย้ายพนักงานมาขึ้นสังกัด และอื่นๆบริการแก่ลูกค้าของเรา 

        ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบัน บริษัทภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจในประเทศไทย บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าที่ทำให้บริษัทอยู่มาจนถึงวันนี้ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานด้วยประสบการณ์ 20 ปี บนเส้นทางสายนี้เรารู้ลูกค้าต้องการอะไร เราจึงเตรียมพร้อมไว้แล้วทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ และเรายังคงทุ่มเทและมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดมาบริการเพื่อความประทับใจและประโยชน์สูงสุดในธุรกิจของลูกค้า โดยยึดมั่นในการรักษามาตรฐานและบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องตลอดไป

          เรามีทีม “สื่อสาร” ที่พร้อมต้อนรับและคอยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในการใช้บริการ เรายินดีและเต็มใจรับฟังทุกความต้องการของลูกค้าเสมอ

          ราคาค่าบริการเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด เพราะเรายึดต้นทุนและผลประโยชน์ของลูกค้า

เรารับประกันความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินตามความเป็นจริง ทั้งเงินสด สินค้า เอกสาร
ลูกค้าเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ปฏิบัติงานได้ตามระบบงาน ไม่จำกัดจำนวน/ระยะทาง

          เราไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันในสัญญา อาทิ ค่าจอดรถ

          เรามีบริการเสริม หากพนักงานประจำวิ่งไม่ทันเรามีเสริมพนักงานวิ่งงานให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

          สัญญาเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด เพราะ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด)

Portrait of a smiling businesswoman with a headset on working in a call center

เราพร้อมต้อนรับและดูแล คอยให้คำแนะนำอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า

Businessman hands holding document considering deal buying startup with project statistics on laptop screen, negotiations under contract at office meeting of three partners investors, close up view

ค่าบริการถูกที่สุด เพราะเรายึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

Businessman signing financial contract at formal meeting, male hand putting signature after reaching agreement and making deal, business partnership concept, focus on legal document, close up view

เราคุ้มครองค่าเสียหาย อันเกิดแก่ทรัพย์สินตามความเป็นจริง

Marketing group working on new business plan. Serious office employee wearing glasses, using calculator, his female colleague following him. Teamwork concept

ลูกค้าเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ปฏิบัติงานได้ตามระบบงาน

Business finance man calculating budget numbers, Invoices and financial adviser working.

ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง นอกเหนือข้อตกลงในสัญญา อาทิ ค่าจอดรถ

1427192197-marcmarque-o-2-01

พนักงานประจำวิ่งไม่ทัน เราเสริมพนักงานวิ่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Image of business partners handshaking over business objects on workplace

สัญญาเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุดเพราะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข

7

พนักงานส่งเอกสารของเรา ทำงานอย่างขันแข็งเหมือนมดงาน

ตอบสนองในทุกรูปแบบการจ้างของลูกค้า อาทิ จ้างใหม่ เปลี่ยนระบบจ้างแทนคนเก่า เอาท์ซอสเดิมหมดสัญญา ย้ายพนักงานมาขึ้นสังกัด และอื่นๆ สิ่งที่เรามีให้ลูกค้า

  1. เรามีทีม “สื่อสาร” ที่พร้อมต้อนรับและคอยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในการใช้บริการ เรายินดีและเต็มใจรับฟังทุกความต้องการของลูกค้าเสมอ
  2. ราคาค่าบริการเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด เพราะเรายึดต้นทุนและผลประโยชน์ของลูกค้า
  3. เรารับประกันความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินตามความเป็นจริง ทั้งเงินสด สินค้า เอกสาร
  4. ลูกค้าเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ปฏิบัติงานได้ตามระบบงาน ไม่จำกัดจำนวน/ระยะทาง
  5. เราไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันในสัญญา อาทิ ค่าจอดรถ
  6. เรามีบริการเสริม หากพนักงานประจำวิ่งไม่ทันเรามีเสริมพนักงานวิ่งงานให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  7. สัญญาเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด เพราะ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด)