KSL Express

" รับ - ส่ง เอกสาร พัสดุ ด่วน "Service/บริการของเรา

1.พนักงานรับส่งเอกสาร ประจำลูกค้ารายปี
เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีงานต่อเนื่องทั้งปี เราคัดสรรพนักงานที่ผ่านการอบรมและมีคนรับรองเพื่อดูแลงานให้กับลูกค้า

2.พนักงานรับส่งเอกสาร รายวัน
เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีอีเว้นท์หรืองานจำนวนมากเป็นบางวัน เราคัดสรรพนักงานที่ผ่านการอบรมและเข้าใจงานของลูกค้าแต่ละคนเป็นการเฉพาะ

3.พนักงานรับส่งเอกสาร รายชิ้น (ด่วนพิเศษ)
เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบเร่งด่วนพิเศษและส่งถึงมือทันที เราคัดสรรพนักงานที่ผ่านการอบรมเรื่องการขับขี่รถเร็ว และมีความปลอดภัย เพื่อส่งงานด่วนให้ลูกค้าตามกำหนด

Client/ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา Client