KSL Express

  " รับ - ส่ง เอกสาร พัสดุ ด่วน "  เกี่ยวกับเรา About Us
  บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์เพรส จำกัด
            ให้บริการ พนักงาน รับ - ส่ง เอกสาร ด่วน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี บริการ รายเดือน บริการ รายวัน และ รายชิ้น ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

  พนักงานรับส่งเอกสาร รายเดือน
  สำหรับลูกค้าที่มีงานประจำต่อเนื่อง ทั้งปี

  พนักงานรับส่งเอกสาร รายวัน
  สำหรับลูกค้า ที่มีงานด่วนมาก ในบางวัน

  พนักงานรับส่งเอกสาร รายชิ้น
  สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งงานด่วน ตามกำหนดเวลา
   

  ลูกค้าของเรา Client